Üniversite Sanayi İşbiriliği Hizmetleri

Bu modülün ana ekseni, üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin özel sektör
Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır. Bu modül çerçevesinde TTO tarafından yürütülecek faaliyetler;
çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen
projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, projeler ile araştırmacıların eşleştirilmesi,
işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek
koordinasyon hizmetleri olarak örneklendirilebilir.

Amaç ve Hedef Kitle

Cumhuriyet Üniversitesi’nin araştırma potansiyelini kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler
üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili
ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunmak.

Bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri ve KOBİ’ler ile birlikte ulusal/uluslararası
projeler yapma.

Bu doğrultuda yürütülen faaliyetler

Birim Sorumlusuna Mesaj Gönder