Proje Destek Hizmetleri

Üniversite sanayi işbirliği modülü ile ortak çalışan proje destek birimi üniversitelerde, bilgi birikimi
olan ve bilimsel gelişmeleri takip eden akademisyenler ile özel sektör firmalarının bir araya
gelmesi hedefinde hizmet vermektedir. Bu modül çerçevesinde TTO tarafından yürütülecek
faaliyetler; çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi,
belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, projeler ile araştırmacıların
eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik anlaşma evraklarının oluşturulması, proje yazım sürecinin takip
edilmesi, proje sunulmadan gerekli evrakların kontrol edilmesi ve projelerin yürütülmesi
esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri olarak tanımlanmaktadır.

Amaç ve Hedef Kitle

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri ve araştırma olanaklarından faydalanılarak sanayimizin
karşılaştığı sorunları gidermek ve yeni ürün portföyü oluşturabilmek için yapmak istediği Ar-Ge
çalışmalarının gerçekleştirilmesi için proje kaynaklarının yönetilmesi temel amacımızdır.
Bu sayede uluslararası rekabet edilebilirlik gücümüzün ve ihracatımızın artması ve orta/ileri teknolojili
ürünler üretebilmemiz hedeflenmektedir.

Proje destek birimi olarak bir diğer amacımız bölgemizdeki OSB’ler, sanayi Ar-Ge merkezleri
ve KOBİ’ler için ulusal/uluslararası proje takiplerinin ve ilgili çağrılar neticesinde uygun işbirliklerinin
yapılmasıdır.

Bu doğrultuda yürütülen faaliyetler

Birim Sorumlusuna Mesaj Gönder