Girişimcilik ve Şirketleşme Hizmetleri

Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi, iş fikri sahiplerinin; yenilikçi ve teknolojik fikirlerinin hayatta
kalabilmesine, gelişebilmesine ve büyümesine yardımcı olmak adına ön kuluçka ve kuluçka
programlarıyla girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmede destek sağlamaktadır. Bu programların genel
amacı, iş fikirlerini sağlıklı gelir modelleri olan girişim şirketlerine dönüştürmek, geliştirmek ve
başarı şanslarını arttırmaktır.

Amaç ve Hedef Kitle

Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi olarak temel amacımız; yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye
kazandırılmasına yönelik başta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve Sivaslı
girişimciler olmak üzere bölgemizdeki, yeni katma değeri yüksek iş fikirlerinin desteklenmesidir. Bu destek
mekanizmayı da ön kuluçka programımız olan Kule Ön Kuluçka ile sağlamaktayız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan akademisyenlerimiz ve inovatif tabanlı iş fikri sahibi
öğrencilerimizin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde lisans, yüksek lisans, doktora programlarında öğrenci olan veya bu programlardan
en az 10 yıl içerisinde mezun olmuş teknoloji tabanlı inovatif proje fikri olan girişimcilerdir.

Ön kuluçkada faaliyet göstermeye başlayan girişimci adayları için, mentör desteği sunulurken, teknik
konularda ise akademisyen ve uzmanlar tarafından fikir ve bilgi desteği verilmektedir. Ayrıca motivasyon
arttırıcı aktivitelere ve eğitimlere katılım ile başarı hikayeleri olan firmaları da tanıma imkanı sağlanmaktadır.

Girişimci adayları, prototipleme atölyemizdeki 3D yazıcı ve diğer tüm alet / malzemelerden faydalanma
olanağı bulmaktadır.

Hem ön kuluçkadan, kuluçka sürecine girmiş olan adaylar için hem de akademisyenlerimizin kurmuş
olduğu şirketler için uygun ücretlerle ( 120 ₺) ofis ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri açık ofis alan
kullanımı tahsis edilebilmektedir.

KULE ÖN KULUÇKA SÜRECİ

SÜREÇ

Yaratıcı ve inovatif bir fikirle başvuru yapan ve ön değerlendirme sürecinden geçen girişimci adayı; “Teknokent Genel Müdürü, TTO Yöneticisi ile Şirketleşme ve Girişimcilik Birim Sorumlusu”ndan oluşan “Değerlendirme Komitesine” iş fikrinin sunumunu yapar.

Değerlendirme komitesi tarafından; iş fikrinin özgünlüğü, uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği ve ekonomik analizi değerlendirdikten sonra iş fikri komite tarafından uygun bulunursa girişimci adayı 2 farklı fazı içeren bir ön kuluçka programına dâhil edilir.

I. 6 AY

Birinci fazın amacı girişimci adayının kabul edildiği iş fikrinin ön fizibilitesini yapmak, potansiyel müşteriler, rakipler ve diğer paydaşlarla görüşerek iş modelini doğru kurguladığından emin olmasıdır. Programa başlayan girişimci adayları belirli bir plan çerçevesinde sektörüne ilişkin paydaşlarla görüşür ve görüştürülür. Birebir mentörlük ve iş modeli oluşturma eğitimi desteğinin yanı sıra “FSMH, Proje, Pazarlama, Markalaşma, Finansal Okur Yazarlık, Startup Hukuku, Teknokent’te Vergi Muafiyetleri” hakkında da eğitim desteği alır. Bu süreç devam ederken bir taraftan da KOSGEB’in online Girişimcilik Eğitimlerine de devam eder.

  • Ön kuluçka programındaki girişimci adaylarının haftalık ve aylık takibi ön kuluçka sorumluları tarafından yapılmaktadır. İş fikri sürecinden sapmalar var ise gerekli müdahaleler yapılarak süreç kontrol altına alınır. Ön kuluçka programında aynı fazda bulunan tüm girişimciler 2 haftada 1 belirlenecek gün ve saatte toplanıp tecrübelerini paylaştıkları ve önlerindeki 2 haftanın planını yaptıkları izleme toplantılarına katılmak zorundadır. Mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmayan girişimcilerin ön kuluçka programları sonlandırılır. Her fazın izleme toplantılarına ön kuluçka sorumlusunun belirleyeceği mentörler ve alanında yetkin eğitimciler katılır.
  • Ön kuluçka programındaki girişimci adayları her fazın sonunda gelişme raporlarını ön kuluçka sorumlusuna sunar. Mentörler ile ön kuluçka sorumlusu girişimcinin durumunu değerlendirerek, fazın devamına ya da bir sonraki faza geçişe ait kararını verir.
II. 6 AY

İkinci fazın amacı girişimci adayının, iş fikrinin prototipi üzerinde çalışmasını sağlamaktır. İkinci fazın sonunda girişimcinin prototipini çalışır şekilde sunması gereklidir.

Ön kuluçka sürecinin sonunda girişimci adayının devlet desteklerine başvurusunda ve proje yazımında gerekli yardım sağlanır. Girişimci adayının iş fikri ticarileştirilerek; girişimcinin ofis ihtiyacı düşük ücretlerle karşılanıp açık ofis alan kullanımı tahsis edilir.

Kule Ön Kuluçka İş Akış Planı

Birim Sorumlusuna Mesaj Gönder