Farkındalık ve Eğitim Hizmetleri

Bu modül ile iş dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği yaparak projeler
geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amaçlanmaktadır.
Modül çerçevesinde yürütülebilecek faaliyetler, üniversiteleri iş dünyasına yönelik olarak sahip
oldukları yetkinliklerinin, kaynakların ve işbirliği imkanlarının tanıtılması, yeni teknolojiler, Ar-Ge
sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenlenmesi ve üniversite sanayi işbirliğine
yönelik çeşitli bilgilendirme etkinliklerinin yapılması şeklinde sıralanabilir.

Bu doğrultuda yürütülen faaliyetler

Birim Sorumlusuna Mesaj Gönder