ÜNİVERSİTE VE SANAYİ ARASINDA BİLGİ TECRÜBE VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ
Arge,Girişimcilik,Proje,Patent,Kamusanayi


DUYURULAR

Bir buluş sahibi misin? Hemen buluş bildirim formunu doldur

FORM DOLDUR


HABERLER

CUMHURİYET TEKNOKENT OLARAK ÜSİMP BÜNYESİNDEYİZ

Oku

Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Oku

KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ

Oku

İÇ ANADOLU BÖLGESİ TGB TOPLANTISINA KATILDIK

Oku

Girişimci Adaylarımız İçin KULE Ön Kuluçka Ofisimiz Artık Faaliyette

Oku

AB Projeleri Fon Destekleri

Oku

CUTTO OLARAK PROJE YAZMAYA VE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ

Oku

Ürününüzü bir öğretim üyesi danışmanlığında katma değerli hale dönüştürmek ister misiniz?

Başvur

HEDEFLERİMİZ

Üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesine destek olmak Uluslararası rekabet edebilir ürünler geliştirmeye yönelik destek faaliyetlerini sağlamak Bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak, Sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve sanayiye know-how aktarılmasını sağlamak, Girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermek, Girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olmak, Nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasını sağlamak, Patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni şirketlerin kurulmasını, teşvik (spin offs) market araştırmaları ve kuruluş sermayesi temini ve proje fonlanması konularında çalışmalar yaparak üretim sektörleri ve üniversiteleri buluşturarak ihtiyaca göre yönlendirmektir.


PROJE

PATENT

SERBEST BULUŞ

FİRMA

Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde "danışmalık" yapmak İster misiniz?

BAŞVURU YAP

HİZMETLERİMİZ

Cumhuriyet Teknoloji Transfer Ofisi olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

FARKINDALIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

İş dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amaçlanmaktadır. bU çerçeve de yürütülebilecek faaliyetler, üniversiteleri iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları yetkinliklerinin, kaynakların ve işbirliği imkanlarının tanıtılması, yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenlenmesi ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme etkinliklerinin yapılması sağlamaktadır.

Ayrıntılar için Tıklayın

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Temel hedef üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikimini, özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır. Bu çerçevede TTO tarafından yürütülecek faaliyetler; çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, projeler ile araştırmacıların eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetlerini kapsamaktadır.

Ayrıntılar için Tıklayın

PROJE DESTEK OFİSİ

Türkiye’nin köklü üniversitelerinden olan Cumhuriyet Üniversitesi’nde araştırma projelerinin sayısını arttırmak ve geniş kapsamlı projelerin yürütülmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından faydalanmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyet Teknoloji Transfer Ofisi olarak araştırma projelerine destek veren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla Cumhuriyet Üniversitesi arasında bir köprü olarak bu fonlardan etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Proje başvurusu için uygun olabilecek programların belirlenmesi ve proje başvurusunun hazırlanmasından projenin sonlandırılmasına kadar yaşam döngüsü boyunca proje yürütücüsü ve personeline idari ve finansal her konuda destek veriyoruz.

Ayrıntılar için Tıklayın

ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK BİRİMİ

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi’nin temel amacı, Üniversite’de ve Üniversite ile ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Üniversite çıkışlı firma (Spin-Off)’ların kurulması ve teknoloji odaklı ürün geliştiren firmaların ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Ayrıntılar için Tıklayın

PATENT DESTEK OFİSİ

Üniversitemizdeki fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, bu kapsamındaki patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi işlemleri yürütülmektedir.

Ayrıntılar için Tıklayın

Firmalara ar-ge projelerinde “danışmanlık” yapmak ister misiniz?

TIKLAYIN